دارای ده سال تخصص در نصب، راه اندازی و تعمیر انواع دستگاههای لیبل پینتر ، بارکد پرینتر ، چاپگر فیش ، بارکد خوان ، دستگاههای جمع آوری اطلاعات ، پی دی ای … و تهیه و طراحی نرم افزارهای مرتبط

 

WITH TEN YEARS OF EXPERTISE IN

Installation and repair of label printers, barcode printers, receipt printers, barcode readers, data collection devices, PDAs, … and providing and design the related softwares